Лавинни серии на БАССЕС

Сезон 1 (2017 г.)

Екипировка, която трябва да носим в планината

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 1

Потегляйки към планината често трябва да преценим каква екипировка да носим с нас, за да не ни е прекалено тежка раницата, но същевременно да можем да помогнем на себе си или пострадал човек в случай на нужда. Тази серия представя накратко задължителната необходима екипировка, както и няколко полезни допълнителни елемента.

Търсене на затрупан от лавина човек с помощта на лавинен уред. Част 1 - един затрупан човек

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 2

Лавинните уреди позволяват лесно и бързо да бъде локализиран човек, който е затрупан от лавина. Независимо, че съвременните дигитанли уреди са лесни за употреба, има някои основни правила, които трябва да се спазват. Целта е да бъде извършено максимално бързо и ефективно търсене, тъй като за затрупаните от лавина хора всяка минута е жизнено важна. Тази серия разглежда основните принципи за търсене със съвременен лавинен уред и най-честите грешки, които се допускат.

Търсене на затрупан от лавина човек с помощта на лавинен уред. Част 2 - повече затрупани хора

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 3

Търсенето на затрупани от лавина хора с лавинен уред се усложнява при наличие на повече от един затрупан човек. Съществуват прости правила и алгоритми, които позволяват тази задача да бъде извършена успешно дори и с по-стари лавинни уреди. В тази серия се разглеждат основните принципи за това.

Сондиране с лавинна сонда

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 4

Търсенето на затрупани от лавина хора в случаите, когато те не са снабдени с лавинни уреди се осъществява чрез сондиране с лавинни сонди. В четвъртата серия от "Лавинните серии на БАССЕС" се разглеждат основните начини за сондиране при оказване на другарска помощ при лавинни инциденти.

Изкопаване на затрупан в лавина човек

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 5

Най-ефективният метод за изкопаване на затрупан в лавина човек е V-образната подредба и организация на работата на спасителите. Спасителите започват копането малко по-надолу от локализацията с лавинната сонда, като целят максимално бързо да прокопаят коридор към затрупания човек.

Снежен профил

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 6

Направата на снежен профил е бърза и важна стъпка при излизане в зимната планина. Чрез него се установява дали има притеснителни слоеве, които може да предизвикат падане на лавина. Обикновено се следва от тестове на снежната покривка, които са разгледани в следващите 3 серии.

Компресионен тест за стабилност на снежна покривка

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 7

Има няколко стандартни теста, с които можем да получим бързо информация за стабилността на снежната покривка и вероятността от предизвикване на лавина от навлизане в склон на човек. Най-бързият за изпълнение е компресионният тест (Compression test - CT), който исторически е и най-често използваният. Направата и интерпретацията му се разглеждат в тази серия.

Разширен колонен тест за стабилност на снежна покривка

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 8

Разширеният колонен тест (Extended column test - ECT) е тест, който в по-добра степен показва от компресионния тест (CT) вероятността налична снежна дъска да се подхлъзне по долния снежен слой и да предизвика лавина. По тази причина той е често използван от гидове и специалисти за определяне на лавинната опасност независимо от по-трудоемкото му изпълнение.

Плъзгащ блок (Rutshblock) тест

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 9

Тестът "Плъзгащ блок" (Rutshblock) е най-адекватният и информативен тест за стабилността на снежната покривка, тъй като изолираният блок е с размери, сходни с тези на ски и натоварването е с тежестта на човешко тяло. Негов недостатък е по-бавното и трудоемко изпълнение в сравнение с компресионния тест (CT). В 9-та серия от "Лавинните серии на БАССЕС" се разглежда направата и интерпретацията на тест "Плъзгащ блок" (Rutshblock).

Предварителна подготовка за ски излет

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 10

Предварителната подготовка за ски ден в планината е задължителен и много важен елемент при планирането. При нея си изграждаме план и резервен план за маршрути на изкачване и спускане, като ги съобразяваме с прогнозата за времето и лавинния бюлетин. Важно е и да си проверим и подготвим предварително екипировката.

Избор на маршрут за движение. Част 1 - Мусала

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 11

При движение в планински условия избягването на лавинни инциденти зависи до голяма степен от правилния избор на маршрут. В епизоди 11 и 12 на "Лавинните серии на БАССЕС" се разглеждат някои от основните моменти за това.

Избор на маршрут за движение. Част 2 - Мальовица

Лавинни серии на БАССЕС, еп. 12

При движение в планински условия избягването на лавинни инциденти зависи до голяма степен от правилния избор на маршрут. В епизоди 11 и 12 на "Лавинните серии на БАССЕС" се разглеждат някои от основните моменти за това.

Сезон 2 (2018 г.)

Изкачване по стръмен склон преди ски спускане

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 1

В епизода се дават важни съвети за безопасното изкачване по стръмен склон, когато сме със ски.

Спускане със ски по трудни терени

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 2

В епизода се разглежда подготовката и началото на ски спускане по по-труден извънпистов терен.

Човешки капани (част 1)

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 3

В трета и четвърта серия от втори сезон на "Лавинните серии на БАССЕС" се разглеждат фактори на човешкото поведение, които водят до голяма част от лавинните инциденти. Прието е да се наричат "Човешки капани" (Human Traps).
В трета серия се обръща внимание на "Познатост на терена", "Фалшиво усещане за сигурност в присъствието на други хора" и "Желание за изпъкване".

Човешки капани (част 2)

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 4

В четвърта серия се обръща внимание на факторите "Треска за първи следи", "Предефинирана цел", "Подвеждане по експертно мнение".

Спускане на рапел (част 1)

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 5.1

В пета серия от Втори сезон на Лавинните серии на БАССЕС се разглежда спускането на импровизиран рапел при ски спускане. Темата е разделена на 3 части, като в първата се разглежда минималната необходима екипировка за целта.

Спускане на рапел (част 2)

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 5.2

В тази част (втора) се разглежда спускане през заровен предмет (котва) в снежната покривка.

Спускане на рапел (част 3)

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 5.3

В тази част (трета) се разглежда спускане през снежна гъба, изкопана в снежната покривка и през дърво.

Разказ на оцелял от лавина

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 6

Какво е усещането да те премята снегът? Какви мисли ти минават през главата? Какво е да усещаш, че снежните маси спират, а ти си под тях?

Иван Тодоров (Ванката) в откровен разказ за една лавина, която преди 10 години потресе всички ни...

Оцеляването в лавина е въпрос на късмет, но рисковете могат да бъдат намалени с правилната подготовка.

Първа помощ и транспорт на пострадал в лавина

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 7

Тук разглеждаме основни правила при оказване на първа помощ на пострадал в лавинен инцидент и организиране на импровизиран транспорт до безопасно място.

Импровизиран бивак в сняг

Лавинни серии на БАССЕС, сезон 2, еп. 8

Оцеляването в тежки зимни условия зависи до голяма степен от това, дали ще успеете да се изолирате от студа и вятъра. Тук показваме сравнително бърз и лесен начин да се направи подслон в снежни условия.