ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Курс долекарска помощ при инцидент в зимната планина

Ние в БАССЕС вярваме, че повишаването на културата на хората, които излизат в зимната планина води до намаляване на инцидентите. Въпреки това, уменията, които хората имат за оценка на риска и за вземане на правилни решения, не винаги гарантират тяхната сигурност.

Знаете ли как да реагирате, в случай на инцидент? Знаете ли как да направите много бърза оценка на състоянието, как да действате при животозастрашаващи травми? Как да помогнете на страдащия Ви приятел, докато дойде специализирана помощ?

Времето за достигане на екип на ПСС до пострадал е средно 90 минути. Знанията и уменията за оказване на долекарска помощ имат решаващо значение за спасяването на пострадалия. Обикновено при нужда от незабавни животоспасяващи действия, те са осъществени от хората, които се намират на мястото на инцидента. Отлагане и изчакване на по-компетентни хора, може да доведе до фатални последствия при по-тежките случаи.

Курсът цели придобиване на основни компетенции за реагиране при животозастрашаващи състояния. Включва презентации, множество демонстрации, казуси, практика.

Дата: 16-17 декември – формуляр за записване

Цена: 200 лв. (180 лв. за членове на БАССЕС, платили членския си внос за текущия сезон)

Съдържание:

В програмата са разгледани най-честите инциденти в зимната планина и начините за оказване на ефективна долекарска помощ на пострадалите при тях. Специално внимание е обърнато на долекарска помощ на пострадали при лавинни инциденти, с общо преохлаждане, местни измръзвания, снежна слепота. При подходящи снежни условия в практическата част ще работим върху изграждането и на импровизирани биваци.

 • Изследване на пострадал по алгоритъма ABCDE.
 • Кардио-пулмонална ресусцитация – разширен Basic Life Support с използване на AED (ERC 2021)
 • Обработка на рани. Кръвоспиране.
 • Травми на опорно-двигателния апарат. Средства за обездвижване.
 • Черепно-мозъчни травми и гръбначни травми. Разпознаване и долекарска помощ.
 • Хипотермия. Разпознаване, долекарска помощ, превенция.
 • Местни измръзвания. Разпознаване, долекарска помощ, превенция.
 • Долекарска помощ при лавинни инциденти (ERC 2021).
 • Снежна слепота.
 • Хипогликемия. Разпознаване и долекарска помощ.
 • Астматичен пристъп. Разпознаване и долекарска помощ.
 • Импровизирани биваци в зимната планина.
 • Препоръчително съдържание на лична аптечка.

Начин на провеждане: Два дни, един ден в София (в Клуб на пътешественика, теоретични и практически занятия) и един ден на Витоша (практически занятия).