ЛАВИНИСТИКА

ЛАВИНИСТИКА е образователна инициатива за безопасно пребиваване в зимната
планина за деца и младежи. Провежда се под формата на еднодневни практически
занимания в планината, които включват обучение чрез опит и игри.
Целта на ЛАВИНИСТИКА е изграждане на обща планинарска култура и повишаване на
информираността относно лавините. Участниците придобиват конкретни знания и
умения за ограничаване на опасността от попадане в лавини, за оценка на степента на
риск и за взимане на решения въз основа на редица субективни и обективни фактори.
Така полагаме основите на образована общност, която е наясно с проблема и неговата
превенция. Децата и младежите формират навици за ежедневно отговорно поведение
към заобикалящата ни среда, хората около тях и света, в който живеем.
Вярваме, че информираният човек може съзнателно да прецени рисковете и да вземе
аргументирано решение, което прави много по-малко вероятно допускането на грешки
и попадането в рискова ситуация. Убедени сме, че изграждането на правилно
отношение и уважение към планината значително ще намали предпоставките за
инциденти.
ЛАВИНИСТИКА разглежда темите:

  • Защо се случват лавини? Къде падат? Кога най-често падат?
  • Какво можем да правим, за да ограничим риска от лавинни инциденти?
  • Базови спасителни техники за откриване на пострадал при инцидент.

ЛАВИНИСТИКА е безплатна за участниците и се финансира с дарения на физически и
юридически лица.